A R I L O G
ARILOG

YEŞİL LOJİSTİK

Sürdürülebilir başarı, ancak içinde faaliyet gösterdiğimiz toplumun gelişmesiyle mümkün olabilir

Lojistik sektörü, taşıtların ortaya çıkardığı sera gazları nedeniyle iklim değişikliğine etkisi oldukça fazla olan sektörler arasında. Bu nedenle lojistik sektörünün çevresel etkisini azaltması, sadece sektör için değil tüm kurduğu ağ için önemli bir değer taşıyor. Taşımacılığın doğal yaşama zarar vermesini engellemek için sera gazlarının zararını en aza indirgeyecek ve daha az miktarda gaz salınımı sağlayacak çözüm yolları bulmak durumundayız.